18 Haziran 2024 - Salı

Merkez Teknik Komitesi ve İl Teknik Komitesi
Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik gereği, Merkez Teknik Komitesi; Bakanlığın yayımdan sorumlu birimin bağlı olduğu Müsteşar Yardımcısının başkanlığında, Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanı, Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığından ilgili daire başkanı ve ilgili daire başkanlığından bir temsilci, Bakanlık hizmet birimlerinden Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü, Hayvancılık Genel Müdürlüğü, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü ile Strateji Geliştirme Başkanlığından en az daire başkanı düzeyinde olmak üzere birer temsilci, Türkiye Ziraat Odaları Birliği temsilcisi, tarımsal amaçlı kooperatif merkez birliklerinin, yetiştirici birlikleri merkez birliklerinin, üretici birlikleri merkez birliklerinin her birinden üye sayısı en fazla olanlardan birer temsilci, Ankara’da bulunan ziraat ve veteriner fakültelerinden birer temsilci, üye sayısı en fazla olan iki meslek odasından birer temsilci, üye sayısı en fazla olan meslek derneği temsilcisi olmak üzere toplam yirmi bir kişiden oluşur. Merkez Teknik Komitesi altı ayda bir olağan, komite başkanının gerekli gördüğü hallerde olağanüstü toplanır.

Tarımsal yayım ve danışmanlık il teknik komitesi;
İl teknik komitesi; İl Müdürünün başkanlığında; şube müdürleri, il müdürlüğünde görevli iki tarımsal yayım uzmanı, varsa ilde bulunan ziraat, veteriner fakültelerinden birer temsilci, il’den sorumlu tarımsal amaçlı araştırma enstitülerinden birer temsilci, İl Ziraat Odası Başkanı, ilde bulunan tarımsal amaçlı kooperatif birliklerinin, yetiştirici birliklerinin, üretici birliklerinin her birinden üye sayısı en fazla olanlardan birer temsilci, üye sayısı en fazla olan iki meslek odasından birer temsilci ve üye sayısı en fazla olan meslek derneği temsilcisinden oluşur.
İhtiyaç duyulması durumunda ilde bulunan diğer kamu ve kamu dışı kuruluşlardan komiteye temsilci davet edilebilir. Ancak toplantılara bu şekilde katılanların oy hakkı bulunmaz.
Teknik komite Valilik onayı ile oluşturulur, komite üyeliklerine ilişkin değişiklikler aynı usule tabidir. Komite üyelerinin isim ve kurumlarını belirtir listenin bir örneği Bakanlığa gönderilir.

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavı
Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik kapsamında Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavı Uygulama Esasları, Bakanlık Makamının 28/06/2010 tarih ve 4606 sayılı Olurları ile yürürlüğe konmuştur. Yönetmelik ve Uygulama Esasları kapsamında oluşturulan tarımsal yayım ve danışmanlık sistemi içerisinde görev alacak tarım yayımcısıve tarım danışmanı sayısını artırmak ve sertifika vermek amacıyla başkanlığımızca merkezi sınav yapılmaktadır.

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Desteği
​Tarımsal Yayım Ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkın-da Tebliğ kapsamında tarımsal yayım ve danışmanlık sisteminin çoğulcu, etkin ve verimli bir yapıya kavuşmasını sağlamak üzere amacıyla 2009 yılından itibaren tarımsal yayım ve danışmanlık desteği verilmektedir.

Tarımsal Danışmanlık Yetki Belgesi
Tarım danışmanı istihdam eden üretici örgütleri, ziraat odaları ve bunların üst birlikleri, tarım danışmanı istihdam eden dernek ve vakıflar, sözleşme karşılığında çiftçilere/ tarımsal işletmelere üretici örgütlerine/ ziraat odalarına tarımsal danışmanlık hizmeti sunmak üzere kurulan ve tarım danışmanıistihdam eden şirketlere, çiftçilere/ tarımsal işletmelere üretici örgütlerine/ ziraat odalarına tarımsal danışmanlık hizmeti sunmak üzere sözleşme imzalayan serbest tarım danışmanlarına tarımsal danışmanlık yetki belgesi verilir.

TYDH Görüş Yazıları
​​Tarımsal Yayım Danışmanlık Hizmetleri Görüş Yazıları

2012 Görüş Yazıları
2013 Görüş Yazıları
2014 Görüş Yazıları​​​

Uygulama Esasları

​Uygulama esaslarına ulaşmak için tıklayınız​.

Tarımsal Yayım Ve Danışmanlık Hizmetleri Kataloğu

​Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri Kataloğu’na ulaşmak için tıklayınız.

Yönetmelik

​Yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız​.

Tebliğ

​Tebliğe ulaşmak için tıklayınız​.

Sınav Uygulama Esasları

Sınav uygulama esaslarına ulaşmak için tıklayınız.​

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Tanımı ve Amacı
Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetine Yönelik Mevzuatlar
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Eğitim Yayım ve Yayınlar Daire Başkanlığı
Tarım Danışmanlarımız
Tarımsal Danışmanlık Yetki Belgesi
Danışmanlık Faaliyetlerimiz
Yıllık Faaliyet Programı
Problem ve Çözüm Önerileri

FORM: B / TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ FAALİYET GERÇEKLEŞME FORMU
FORM: C / TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ AYLIK FAALİYET PROGRAMI
FORM: D / TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ KAPSAMINDA YILLIK PROGRAMDA YER ALAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU